SATSUKI Azaleas

Aikoku

Ai no Hikari

Akanagi

Aozora

Asafuji

Asahi no Hikari

Asahizuru

Asahizuru

Banshin

Benigasa

Bunka

Chinei

Chiyo no Haru

Chiyo no Tsuki

Choeiraku

Chojuho

Dainanko

Eikan

Fukuju

Fuku Suzume

Geisha Girl

Gekkeikan

Geranium Lake

Getsutoku

Gettoku

Gosho no Tsuki

Gunbi

Gumpo

Gumpo Variegated

Gunrei

Gyokudo

Gyokuyo

Gyokuyo

Hagoromo no Hikari

Hai Hei

Hai Sai

Hakata Shiro

Haru-Same

Haru-Same

Heian No Tsuki

Higasa

Hiodoshi

Hosai

Hoshun

Hototogisu

How Raku

Isochidori

Izayoi

Joga

Juko

Jutta

Kagetsu Muji

Kagetsu Muji

Kaghetsu

Karenko

Karu Majusu

Kasho

Katsurayama no Tsuki

Kayo no Homare

Keishuku

Kiko

Kikoshi

Kin Nishiki

Kinno no Hikari

Kinpai

Kinpo

Kinpo Nishiki

Kin Tai Tai

Kisarazu

Kisarazu no Sokojiro

Kohan no Tsuki

Komei

Komadori

Kongo no Hikari

Korin Dwarf

Koryu

Koryu #2

Kosui

Koto

Kotobuki Hime

Kotobuki no Izumi

Koto no Kagami

Kozan

Kusho

Kusudama

Lavender Lady

Maigesho

Matsu no Homare

Matsuyi

Meicho

Meikyo

Miyo no Tsuki

Myogi

Nikko

Nisei

Nuccio Razzle Dazzle

Nuccio's May Showers

Nuccio's Mt. Baldy

Nuccio's Polka

Nuccio's Voodoo

Nuccio's Warm Heart

Nuccio's Wild Cherry

Secchu no Matsu

Seigetsu

Seiran

Shinfuku

Shinkigen

Shinkotobuki

Shinyomo no Haru

Shiryu no Homare

Summer Sun

Suzu

Taiheikan

Taisanhaku

Takasago

Tamahota

Tama no Hada #2

Tsuki no Hitomaru

Tsuyu no Hikari

Uchu no Hikari

Valo

Wako

Warai Jishi

Yae no Matsu

Yakan

Yama no Hikari

Yamato no Tsuki

Yamayuri

Yata no Kagami

Yugiri

Send horticultural questions to ktilt@acesag.auburn.edu.

Send questions and comments about this site to bfischma@acesag.auburn.edu.